Jacob Landtved

Udviklingen og oprettelse af frie skoler

 

Udvikling og oprettelse af sportsskoler inden for de frie skoler "efterskoler, friskoler & højskoler".

Alt lige fra strategisk udvikling af skoler og ledelsesrummet, til samarbejdet mellem det kommunale, offentlige og myndighederne. Interim ledelse arbejde, samt rekruttering af ledelse og personale. Grundlæggende arbejde i rummet mellem sport, dannelse og uddannelse.

Om Jacob

Ambitiøs både på egne og kunders vegne...

Jacobs passion ligger i udviklingen af ledelse, uddannelse & sport. Med en læreruddannelse, diplomuddannelse i ledelse, samt certificeret i e-stimate værktøjerne, kombineret med mange års praktisk erfaring, er man sikker på en professionel håndtering.

Jacob har mere end 20 års erfaring med opbygning af koncepter!
Med en bred erfaring inden for sport- og skoleverdenen, kan Jacob tilbyde sparring og samarbejde omkring en lang række områder.

Jakob Landtved

”Det er ikke den stærkeste eller den mest intelligente art, der er bedst egnet til at overleve, men derimod den art, der bedst er i stand til at tilpasse sig forandringer”

Kompetencer

Interim ledelse

Står I og mangler ledelses ressourcer i jeres organisation pga. opsigelse, orlov, sygdom eller et større fokus på udvikling af organisationen.

Hvis I har behov for ekstra ledelseskræfter eller en specialist i en periode, så er interim ledelse en oplagt mulighed. Mangler I for en periode unikke kompetencer, så kan tidsbegrænset ledelsessupport være altafgørende for at bevare momentum og løfte organisationen til nye højder.

Her får I en begrænset periode en topkvalificeret person til at operere på ledelsesniveau i organisationen, og vedkommende kan f.eks. hjælpe med helt specifikke opgaver, løfte ledelsesudfordringer eller aflaste på strategisk vigtige punkter i perioder med spidsbelastning.

Med et minimum af formaliteter og forpligtelser for jeres organisation kan I få en leder i en begrænset periode!

Rekruttering & udvikling af medarbejdere

Interim ledelse kan også bruges i forbindelse med ledelsesrekruttering. Ved at hyre en midlertidig leder, sikrer I overlevering fra den fratrædende medarbejder samtidig med at I skaber ro omkring rekrutteringen af den rette nye kandidat Sideløbende med at den interimsleder løser konkrete opgaver i en begrænset periode, kan Landtved Consult finde den helt rigtige kandidat, som både fagligt og socialt kan indfri organisationens strategiplaner.

Landtved Consult kan tilbyde certificering i personlighedstest samt profilværktøjer hos e-stimates, og så får man en professionel og seriøs tilgang til rekruttering af nye medarbejdere samt udvikling af eksisterende.

Landtved Consult arbejder både med enkeltpersoner, mindre grupper og større personalegrupper, og kan tilbyde opfølgning og tilpasning efter jeres ønske.

Strategi

Ved at koble en konsulent på som sparring på konkrete projekter eller strategiske udviklingspunkter får organisationen tilført inspiration og kompetence på felter den oftest ikke selv besidder. Desuden er omkostningen variabel og det netværk samt erfaring konsulenten trækker med er af en størrelse, som kun meget få kan samle.

Nye love, ændrede støtte muligheder og hårdere konkurrence betyder man er nødt til at tænke anderledes og nyt for at sikre eksistensen. Samtidig skal det ske indenfor den ramme der er, da det har katastrofale konsekvenser at gå for langt.

Jacob været en del af ide & initiativgruppen til oprettelsen af Sportsefterskolen, Sports Academy Denmark. Jacobs rolle har været at etablere alt det formelle i forhold til efterskoleforeningen samt undervisningsministeriet. Men da det er en nyopført skole i Odense idrætspark, har Jacob deltaget i alt, lige fra lokalplansforhandlinger, arkitekt møder, byggerådgivnings møder osv.

Udvikling Frie Skoler

Jacob har stor skole/uddannelsesmæssig erfaring fra sportsskoler. Specielt i efterskole og højskole regi, har han gennem mange år f.eks. arbejdet med udviklingen af nye sports linjer, samarbejde med eksterne foreninger/organisationer osv.

  • Etablering af nye frie skoler
  • Bestyrelses udvikling
  • Organisations og strategiudvikling
  • Kursusudvikling (camps & faglige kurser)

Det offentlige og myndigheder

Jacob har i en del år været tilknyttet Odense Elite College, som han også har været en af idémændene bag. Her har han været med til at udvikle og designe konceptet, sikret partnerskaber med flere samarbejdspartnere i både uddannelses-, klub og foreningsregi samt det privat erhvervsliv i Odense. Kontakten til det politiske system i Odense Kommune har også været en central opgave i processen.

Jacob har erfaring med at arbejde i og med politiske og offentlige organisationer, og han har været konsulent på f.eks. skoleprojekter, udvikling af elitesportsmiljøer og erhvervsnetværk.

Udpluk af virksomheder Jacob har arbejdet med
SAD_logo_O_bredformat
GROW logo
4041637_logo_small
RES_logo_rød
Destination Fyn Logo
elitesport-logo-2020
grafarazzo_bgi-1
Nyt OBK logo
LOGO-Odense-kommune1
ohk-logo-91C8955EAA-seeklogo.com
TronsoeLogo
NewsImage.aspx
Unknown


Sagt om Jacob

“Jeg har haft den professionelle glæde at arbejde sammen med Jacob i flere sammenhænge. Sidst var Jacob interim leder i   mit fravær. I den periode udførte han opgaven 100 % professionelt og loyalt til institutionens værdier, mål og mission. Jeg   var aldrig utryg ved hans arbejde, og kom tilbage til en skole, som ikke bare var driftet godt, men også fastholdt i den   udviklingsproces Jacob blev leder og facilitator af.”


René Jacobsen – tidligere forstander for Risskov Efterskole

“I forbindelse med TronsøSkolen i 2016 ønskede at udvide med en efterskole, har vi brugt Jacob Landtved som sparringspartner i hele processen. Fra en drøftelse om indhold og strategi for den nye efterskole, som sparring i hele skriveprocessen, til færdig ansøgning til ministeriet. Efterskolen startede op med 42 elever 1. august 2017 og efterskoledelen forventes i løbet af de næste 2 år en vækst til 80 elever. Hele forløbet med Jacob har været præget af dybde, brede og faglig forståelse inden for hele skoleområdet.”

Toni Hessner – Forstander TronsøSkolen

“EandSport og Holstebro RejseCenter er en FANTASTISK samarbejdspartner omkring studieture, hvor vi oplever, at de altid ser muligheder frem for begrænsninger i deres forsøg på at opfylde vores ønsker og krav til linjeture med efterskolen. De har mange gode kontakter inden for sportens verden, som er med til at give muligheder – og det altid til en fornuftig pris, hvor kvalitet på linjeturenes indhold er i top!”

JP Nielsen, leder på BGI akademiet

“Jeg havde fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med Morten Larsen under ODINCON´19 og udarbejdelsen af programmet til årets ODINCON Talks. Samarbejdet med Morten har været et godt og gunstigt partnerskab præget af professionalisme, tillid og gensidig respekt. Sammen med eANDSPORT fik vi løftet ODINCON Talks til et nyt og fordelagtigt niveau.”

Tom Pedersen – Head of Sales Odense Congress Center