Jacob Landtved

Nytænker, netværker og projektudvikler

 

Med et stort erfaringsgrundlag indenfor både sportens verden, skoleverdenen og det private erhvervsliv, har jeg et godt udgangspunkt for at nytænke og udvikle større projekter, som kræver samarbejde mellem det private, det offentlige og myndighederne.

Min spidskompetence er helt klart at få sat skub i udviklingsprocesser ved at bidrage til at få lagt en strategi, at holde fast i den retning undervejs, samt løbende at inddrage de rigtige kompetencer i eller omkring projektet.

Jeg bringer også gerne mit store netværk i spil, og kan hjælpe med at sikre opbakning fra de interessenter, som er vigtige at få med i ethvert projekt, der har en ambitiøs målsætning.

Sådan lidt mere forenklet sagt, så er mit fokus på fornyelse, fremdrift og fælles fodslag undervejs i enhver proces.

Om Jacob

Nøglen til succes er samarbejde

JACOB_18

Jeg har stor ledelseserfaring og bruger bl.a. min erfaring til at hjælpe med at sætte det rigtige hold. Det gælder både internt i organisationen, men også i et Advisory Board eller i en bestyrelse, hvor det er helt afgørende, at samarbejdet er medvirkende til at skabe gejst og et højt ”drive” i alle projektets faser.

Jeg har mere end 20 års erfaring med udvikling af koncepter, som jeg har været dybt involveret i lige fra den indledende planlæggende fase, til den eksekverende fase, hvor jeg med til at sikre en professionel håndtering.

Nogle af de projekter, som jeg har arbejdet med de seneste år, er blandt andet:

  • Projektopstart og etablering af College: Odense Elite College
  • Afholdelse af Denmark Open 2020 og 2021
  • Projektopstart og etablering af efterskolen: Sports Academy Denmark
  • Udvikling af SfB’s sponsornetværk
  • Udvikling af sponsornetværket i Odense Bulldogs
  • Metal Netværket, Landsdækkende branchenetværk for metalindustrien

”Det er ikke den stærkeste eller den mest intelligente art, der er bedst egnet til at overleve, men derimod den art, der bedst er i stand til at tilpasse sig forandringer”

Citat: Charles Darwin

Kompetencer

Fornyelse, fremdrift og fælles fodslag

Som konsulent eller projektansat tilbyder jeg:

Organisationsudvikling

Få hjælp til at sammensætte det rigtige team omkring jeres opgave eller projekt.

Det kan være en stor fordel af få eksterne øjne på holdkortet, når der skal nytænkes eller eksekveres på en eksisterende strategi.

Nogle gange kan være nok at tilføre eksterne ressourcer i en kortere periode, andre gange skal der ansættes en eller flere vigtige nøglepersoner i ledelsen, eller der skal sammensættes en bestyrelse eller et Advisory Board for at sikre, at de rigtige kompetencer er til stede.

Nøglen til succes er samarbejde, og her kan jeg bidrage med erfarne øjne. Jeg er også certificeret i at lave personlighedstest igennem profilværktøjer fra e-stimates.

Konceptudvikling

En stor del af mit arbejde består i at tænke ud af boksen. Jeg trives bedst sammen med mennesker, der også vil tænke nyt, forandre og skabe nye koncepter.

Jeg er ikke bange for at tænke stort og anderledes, og motiveres helt klart af en ambitiøs målsætning for de projekter, som jeg involverer mig i.

Fordi jeg har været med til at lykkes med andre store projekter, kan jeg tage min erfaring med ind i nye projekter, og være den, der holder gejsten oppe hos resten af teamet og snuden i sporet i forhold til strategien og konceptet – også i de faser, som kan være svære.

Etablering af private og offentlige partnerskaber

Det er en stor fordel at kende til de muligheder og udfordringer, der kan ligge i at samarbejde med det offentlige.

Ambitiøse udviklingsprojekter kræver ofte en hel del fodarbejde.

Der skal skabes forståelse og opmærksomhed hos de rigtige interessenter, der skal følges op på projekterne, så de ikke sander til eller kuldsejler pga. manglende opbakning, opmærksomhed eller samarbejde.

Jeg har været med til at drive mange projekter, lige fra projektets spæde start til det færdige resultat - fra projektudvikling til drift, og jeg ved, hvad det kræver.

Jeg kan varetage dialogen med politisk tæft, vedholdenhed og diplomatisk sans.

Jeg er god til at holde fast i alle enderne, at samle dem og jeg har en god ”track record” i forhold til at lykkes med at få ting igennem.

At skabe et bæredygtigt fundament

Når jeg siger, at jeg kan være med til at skabe et bæredygtigt fundament, så mener jeg også det økonomiske og organisatoriske fundament.

Der er ikke nogen store projekter, der kan føres ud i livet, hvis ikke de kan finansieres, og der er ikke nogen store projekter, der overlever på den lange bane, hvis ikke man relativt tidligt i et projekt kigger på, hvem der skal være med til at drive det.

I arbejdet med at finde finansiering og at sammensætte den rigtige organisation, skal de strategiske målsætninger være på plads, og der skal i mange tilfælde også sammensættes den rigtige bestyrelse til at understøtte en sund udvikling.

Selvom jeg, i mange af de projekter som jeg er involveret i, primært trækkes ind som konsulent i udviklingsfasen, har jeg altid den langsigtede strategi for øje.

De projekter, som jeg afleverer, skal være bæredygtige. Det kræver en visionær og ansvarlig tilgang til de samarbejder, som ethvert sundt udviklingsprojekt hviler på.

Det er i korte træk det, som jeg ønsker at stå for, og de værdier, som jeg bringer med ind i ethvert samarbejde.

Eksempler på konkrete opgaver, som jeg har løst:

Odense Elite College

Det er en stor fordel at kende til de muligheder og udfordringer, der kan ligge i at samarbejde med det offentlige.

Ambitiøse udviklingsprojekter kræver ofte en hel del fodarbejde.

Der skal skabes forståelse og opmærksomhed hos de rigtige interessenter, der skal følges op på projekterne, så de ikke sander til eller kuldsejler pga. manglende opbakning, opmærksomhed eller samarbejde.

Jeg har været med til at drive mange projekter, lige fra projektets spæde start til det færdige resultat - fra projektudvikling til drift, og jeg ved, hvad det kræver.

Jeg kan varetage dialogen med politisk tæft, vedholdenhed og diplomatisk sans.

Jeg er god til at holde fast i alle enderne, at samle dem og jeg har en god ”track record” i forhold til at lykkes med at få ting igennem.

Metal Netværket

Jeg har været med til at opbygge en lang række forskellige netværksgrupper, fordi det giver så meget mening for mig at bringe de rigtige mennesker sammen. Netværk er en stor kilde til ny inspiration, nye samarbejder og en fremragende måde at blive klogere på.

Jeg er blandt andet medstifter af branchenetværket, Metal Netværket, som er et netværk, der er målrettet ejere, ledere og beslutningstagere inden for Metalindustrien.

Vores overordnede vision er at løfte den samlede branche. Det skal vi blandt andet gøre ved at være synlige, og fremhæve, at vi også skaber attraktive arbejdspladser for de unge.

Jeg kendte nogle gode folk, som efterspurgte sådan et netværk og vi blev hurtigt enige om, at det skulle prøves af. Vi fik udarbejdet et koncept, og fik igangsat de elementer, som skulle være på plads før vi kunne tage fat i den store målgruppe, der var.

På under 6 måneder fik vi mere end 30 medlemsvirksomheder med i netværket på Fyn, og vi er kommet rigtigt godt fra land i Jylland også. Målet er, at netværket bliver landsdækkende.

I dag er der fuld fart på og medlemmerne strømmer stadig til. Det bekræfter mig blot i, at vi så rigtigt, da vi så, at der var et behov for dette netværk, og at vores koncept holder vand.

Jeg synes, at etableringen af dette netværk er et rigtigt godt eksempel på, hvad det er, jeg kan bidrage med til et projekt. Vi får tingene til at ske, og jeg er med til at sikre, at der en god fremdrift og en professionel tilgang til tingene.

Sports Academy Denmark

Det er en stor fordel at kende til de muligheder og udfordringer, der kan ligge i at samarbejde med det of

Udvikling af de frie skoler er noget af det, som jeg brænder rigtigt meget for, og med min uddannelsesmæssige og ledelsesmæssige erfaring fra særligt efterskole- og højskoleverdenen, har jeg haft fornøjelsen af at arbejde med udvikling af nye linjer, samt udvikling af samarbejder mellem skolerne og eksterne foreninger og organisationer.

Jeg var idémanden og en del af initiativgruppen til oprettelsen af Sportsefterskolen, Sports Academy Denmark.

Jeg stod for etableringen af samarbejdet med Odense Kommune, Efterskoleforeningen samt undervisningsministeriet.

Derudover varetog jeg opgaver omkring bestyrelsesudviklingen, konceptudvikling, rekruttering og udvikling af personalegrupper, og var i en periode også interim leder.

Vi byggede en skole helt fra bunden. Bogstaveligt talt. Med alt, hvad der skal til for at bygge en helt ny efterskole inde midt i byen, og med alt, hvad der skal til for, at skolen hviler på et bæredygtigt fundament.fentlige. Ambitiøse udviklingsprojekter kræver ofte en hel del fodarbejde. Der skal skabes forståelse og opmærksomhed hos de rigtige interessenter, der skal følges op på projekterne, så de ikke sander til eller kuldsejler pga. manglende opbakning, opmærksomhed eller samarbejde.

Jeg har været med til at drive mange projekter, lige fra projektets spæde start til det færdige resultat - fra projektudvikling til drift, og jeg ved, hvad det kræver. Jeg kan varetage dialogen med politisk tæft, vedholdenhed og diplomatisk sans. Jeg er god til at holde fast i alle enderne, at samle dem og jeg har en god ”track record” i forhold til at lykkes med at få ting igennem.

Udpluk af virksomheder Jacob har arbejdet med
SAD_logo_O_bredformat
GROW logo
4041637_logo_small
RES_logo_rød
Destination Fyn Logo
elitesport-logo-2020
grafarazzo_bgi-1
Nyt OBK logo
LOGO-Odense-kommune1
Unknown
TronsoeLogo
NewsImage.aspx
FCM
Logo-Rejsechefen
OdenseEliteCollege_logo_RGB
Unknown


Sagt om Jacob

annemejdal

”Jeg har brugt Jacob som konsulent på en stor opgave i min virksomhed, og har været utrolig glad for de resultater, han har skabt.

Jacob er en usædvanligt flinkt og rart menneske. Hans diplomatiske evner og jordnære facon gør, at han er eminent til at få mennesker til at bakke op omkring de projekter som han arbejder med.

Han er visionær og kan tænke ud af boksen. Han er brændende passioneret omkring de projekter, som han involverer sig i, hvilket man blandt andet kan mærke på den positive energi, han altid bringer med til bordet.

Han er stædig og udholdende, når det kommer til det hårde fodarbejde. Problemer er til for at blive løst. Hvis ikke han selv kan løse dem, så kender han helt sikkert én der kan. Jacob giver langt mere end han tager, og derfor har han et kæmpe netværk bag ham, som er klar til at bakke op omkring de projekter, som han kommer med.

Jeg synes, at Jacob er et menneske, som er utrolig nemt at samarbejde med. Han er meget fleksibel og nogle gode værdier, som jeg sætter meget stor pris på.”

Anne Mejdal, Forretningsudvikler, Mejdal & Partners ApS

sineefterskole

“Jeg har haft den professionelle glæde at arbejde sammen med Jacob i flere sammenhænge. Sidst var Jacob interim leder i mit fravær. I den periode udførte han opgaven 100 % professionelt og loyalt til institutionens værdier, mål og mission. Jeg var aldrig utryg ved hans arbejde, og kom tilbage til en skole, som ikke bare var driftet godt, men også fastholdt i den udviklingsproces Jacob blev leder og facilitator af.”

René Jacobsen – tidligere Forstander for SINE Sports Efterskole & Risskov Efterskole

teff_logo

“I forbindelse med TronsøSkolen i 2016 ønskede at udvide med en efterskole, har vi brugt Jacob Landtved som sparringspartner i hele processen. Fra en drøftelse om indhold og strategi for den nye efterskole, som sparring i hele skriveprocessen, til færdig ansøgning til ministeriet. Efterskolen startede op med 42 elever 1. august 2017 og efterskoledelen forventes i løbet af de næste 2 år en vækst til 80 elever. Hele forløbet med Jacob har været præget af dybde, brede og faglig forståelse inden for hele skoleområdet.”

Toni Hessner – Forstander TronsøSkolen

soerbyesport

“Jacob har et stort netværk og en særlig evne til at sammensætte stærke kræfter i et holdfælleskab så vision, kvalitet og eksekvering går op i en højere enhed - i et fremsynet og innovativt perspektiv. Jeg har absolut kun gode erfaringer med at samarbejde med Jacob og kan kraftigt anbefale Landtved Consult ”

Anders Sørensen - Grundlægger af Sørby Esport, Selvstændig og Lokalpolitiker

odensecongresscenter

“Jeg havde fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med Landtved Consult under ODINCON´19 og udarbejdelsen af programmet til årets ODINCON Talks. Samarbejdet med Jacob har været et godt og gunstigt partnerskab præget af professionalisme, tillid og gensidig respekt. Sammen med Landtved Consult fik vi løftet ODINCON Talks til et nyt og fordelagtigt niveau.”

Tom Pedersen – Head of Sales Odense Congress Center